Místní příslušnost

Řešíte nějaký právní spor a nevíte, zda je rozdíl mezi trvalým pobytem a trvalým bydlištěm? Je a velký. Jeden pojem je upraven mj. občanským zákoníkem, druhý vychází ze správního práva.

Občanský zákoník říká v §80, že bydliště je místo, které fyzická osoba považuje za svůj skutečný, pevný a stálý domov, do kterého se hodlá vracet a kde se nachází i centrum jejích zájmů.

Naproti tomu trvalý pobyt je pouze administrativní údaj, který se eviduje v Centrální evidenci obyvatelstva a je vyznačen v občanském průkazu. Nemusí to však znamenat, a v praxi často neznamená, že tam dotyčná osoba skutečně bydlí.

V soudní praxi proto stále častěji dochází k tomu, že soudy se řídí ve věci místní příslušnosti skutečným trvalým bydlištěm na úkor trvalého pobytu. Tak pozor na to, aby se Vám soudní jednání neprodloužilo o půl roku jen proto, že se soud vysloví tak, že není místně příslušný.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů