Zkouška odborné způsobilosti pro obor

OBCHODNÍK S REALITAMI

Co od nás před zkouškou dostanete

• Studijní materiály ke zvládnutí zkoušky

• Veškeré otázky k písemnému testu

• Možnost konzultace s lektorem

Osnova zkoušky

• Písemný test

• Praktická zkouška

• Ústní zkouška

Co ZÍSKÁTE absolvováním zkoušky?

  • Certifikát o absolvování akademie
  • ID Kartu certifikovaného makléře
  • Vaše jméno bude  v seznamu úspěšných účastníků akademie
  • Možnost vykonávat práci realitního makléře dle zákona
  • Zápis do soustavy Národní klasifikace povolání

Cena zkoušky: 6.000 Kč + DPH

Zkouška splňuje zákonné podmínky pro práci realitního makléře