kurz na téma

Právo a daně 2019

Školením Vás provede Ing. Miroslav Jonáš

Toto školení je zaměřeno na:

 • Základní principy nového občanského zákoníku (dále jen NOZ).
 • NOZ ve vztahu k nemovitostem.
 • Společné jmění manželů – zjistíte, na co dát pozor.
 • Základní zásady smluvního vztahu realitní zprostředkovatel vs. klient.
 • Smlouvy uzavírané mezi klienty – zejména kupní smlouva, nájemní smlouva a pacht.
 • Katastrální zákon v praxi.
 • Daňové aspekty obchodu s realitami - daň z příjmů, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitostí a neopomeneme ani PENB

A samozřejmě rozebereme perličky typu - jak zřídit přístup k nemovitosti, co to je předražek, jak vypovědět nájem, co to je omezení svéprávnosti, jak dělat obchody s nezletilými, jak se dělá prohlášení vlastníka dle NOZ a mnoho dalšího.

 

Školení začíná vždy od 9.00 hod a plánovaný konec je mezi 15. a 16. hodinou, záleží vždy na četnosti dotazů.

Cíl školení

Po absolvování školení budete znát základní principy fungování právních a daňových vztahů na trhu. Snadno tak klientům v terénu odpovíte na všechny otázky, které je zajímají.

Sám autor tohoto jedinečného školení říká:  „A co bude nového? Zaměříme se na rozbor občanského zákoníku v návaznosti na poslední novely. Samostatnou kapitolou bude zákon o katastru nemovitostí. Kromě vzájemné provázanosti všech právních předpisů se zaměříme na praktické otázky a to zejména:

 • rozbor toho, co nesmí chybět v dobré zprostředkovatelské a rezervační smlouvě
 • co vlastně mezi sebou klienti podepisují – důležité náležitosti smlouvy kupní, nájemní, darovací, pachtovní či o zřízení služebnosti
 • spotřebitelské smlouvy – jak se vypovídají a jak si vše správně ohlídat
 • SJM a vše, co o něm musíte vědět – od právního ošetření svatby až po vypořádání rozvodu
 • nájem či podnájem – rozdíly a vychytávky – jak smlouvu uzavřít, na co si dát pozor a jak jí ukončit
 • LV – podrobný rozbor jednotlivých částí s vysvětlením omezení v částech C a D
 • geometrický plán – co a k čemu to je?
 • jak se dá zcizit nemovitost, co to je přestavek, stavba na cizím pozemku, jak zřídit dodatečně přístup k nemovitosti, když se na to při koupi pozapomnělo
 • byty po staru a po novu – základní rozdíly, prohlášení vlastníka
 • družstvo a jeho specifické aspekty
 • pozemky – zejména s důrazem na rozbor stále populárnější orné půdy – jak se orientovat v pojmech BPEJ, LPIS, poplatek za vyjmutí ze ZPF, pozemková úprava či obnova operátu

No a velký prostor je potřeba dát tomu, co má každý z nás rád - daním. Probereme vše, na co můžete v terénu narazit a na co by Vás klient mohl nachytat. Nebudeme řešit jen daňové zákony, ale podíváme se i na důležité směrnice Generálního finančního ředitelství, judikáty Nejvyššího správního soudu či praktická doporučení.

Pokud už teď víte, že Vás něco specifického zajímá, budu rád, když mi to napíšete, abych mohl připravit na školení odpověď, a mohli jsme to probrat.

Těším se na Vaši účast a hlavně na to, že se zase společně vzájemně obohatíme a posuneme dál. A i to je důvod, proč školení dělám málo a s velmi omezenou kapacitou – smyslem je, aby na školení přišli ti, které toto opravdu zajímá, abychom si vzájemně popovídali a vyměnili informace, které nám všem pomohou k tomu, aby nám na tomto světě bylo krásně.“

Cena: 1 500 Kč

+ 21% DPH

Lektor:

V roce 2005 založil se společníkem M&M reality holding a.s. a vzal si na starost mj. oddělení práva, financí a investic. Tomu zůstal věrný celých deset let a nasbíral nepřeberné množství zkušeností zejména z oblastí exekucí, insolvencí a daní.

Detail školení:

Čas konání: 

 • Místo konání Brno, 9:00

Další kurzy lektora:

Insolvence a daně

Detail kurzu

Exekuční specialista 2018

Detail kurzu


Jak zobchodovat zadluženou nemovitost

Detail kurzu

Beseda o obchodování s ornou půdou

Detail kurzu