Jak probíhá dědické řízení

Toto je bohužel nepříjemná záležitost, kterou život přináší, ale je potřeba se s ní smířit a vzít to tak, jak je. Každý z nás bude statisticky minimálně 3x za život účastníkem dědického řízení řízení – dvakrát jako dědic a bohužel jednou jako zůstavitel, či-li ten kdo zemře. Proto je určitě dobré pár věcí znát.

Zahájení dědického řízení

Ano, zní to neskutečně, ale dědické úmrtí se skutečně zahajuje smrtí člověka, kterého občanský zákoník pro tento případ nazývá zůstavitelem. Postup je takový, že smrt by měl konstatovat lékař, který vyhotoví úmrtní oznámení a toto pošle na matriku v obci, kde se nacházelo poslední bydliště zesnulého. Bydliště se řídí tím, co má zesnulý uvedeno v občanském průkazu. Matrika informuje soud a ten pověří notáře k zahájení dědického řízení. Každý notář, pokud se nejedná o malou obec s jedním notářem, má přidělený svůj obvod a dny v měsíci, kdy úmrtí připadne do jeho péče. Takže v okamžiku úmrtí již můžete vědět, který notář bude mít Vaši záležitost na starosti. Dědické řízení se musí zahájit i tehdy, pokud zůstavitel neměl žádný majetek.
Předběžné šetření

Je-li notáři známa osoba, která žila se zůstavitelem v okamžiku smrti, popř. která by měla znát jeho majetkové poměry, je tato předvolána k předběžnému šetření. Často se jedná o příbuzné v 1. dědické skupině, kteří se přihlásí notáři sami. Předběžné šetření proběhne cca měsíc po úmrtí. Zjistí se majetek a závazky zesnulého a následně notář řeší okruh dědiců. Ty, co se přihlásili i ty, které zjistí z Centrální evidence obyvatelstva.

Při předběžném řízení se taky kontroluje Centrální evidence závětí, zda ji dotyčný nenechal zapsat, popř. zda ji někdo nenašel. Samozřejmostí je zkoumání toho, zda zůstavitel za života někoho nevydědil. Notář se sám dotáže všech akreditovaných bank v ČR (tzv. mundáží), zda tam zůstavitel neměl účty či jiné produkty. A banka sděluje zůstatky ke dni úmrtí zůstavitele, čili není dobré po jeho smrti něco vybírat či převádět. Stejně tak řeší notář nemovitosti či podíly v obchodních společnostech. Samozřejmostí jsou životní pojistky a přijde i soupis movitého majetku zemřelého – ten se dělá zpravidla dle čestného prohlášení dědiců s výjimkou věcí, zapsaných ve veřejném rejstříku, jako je třeba osobní automobil.

Jak dlouho trvá zjišťování informací

Banky a pojišťovny sice mají 30 dní na sdělení informace, ale je-li dědictví s majetkem (i závazky), je obvyklé, že zjišťování všech informací trvá dva až tři měsíce.

Konečné jednání

V okamžiku, kdy jsou všechny podklady k dispozici, nařídí notář konečné jednání. Předvolá všechny zákonné (popř. závětní) dědice, a to s doručením minimálně 10 dní před konáním jednání. Majetek pro jednání se oceňuje čestným prohlášením, tržným odhadem (např. nemovitosti ze strany realitní kanceláře) či znaleckým posudkem (ve výjimečných případech).

U drobného a málo cenného majetku lze udělat souhlasné prohlášení dědiců o ceně.

Při jednání jsou všichni dědicové vyzvání k tomu, zda dědictví přijmou či odmítnou. Platí, že pokud výslovně dědic dědictví odmítne, již toto nelze vzít zpět. Samozřejmě se dědí nejen majetek, ale i závazky, tak je vždy třeba vše dobře posoudit. Pokud se dědicové jsou schopni dohodnout, uzavřou dohodu o vypořádání dědictví, což je právní titul pro nabytí majetku. Hned poté vydá notář usnesení o schválení dědické dohody.

Co kdy se dědicové nedohodnou

Pokud se účastnicí dědického řízení nedohodnou „na porcování medvěda“, vydá notář usnesení, podle kterého bude dědictví rozděleno podle zákonných podílů jednotlivých dědiců. Vydáním usnesení je dědické řízení ukončeno.

Celá záležitost, ačkoli není moc příjemná, se dá vyřídit za dvě návštěvy u notáře. Ale záleží na tom, jak slušně se k sobě budou dědicové chovat.

Pokud potřebujete udělat zdarma odhad ceny nemovitosti, klidně nás kontaktujte, rádi Vám jej připravíme – více na info@realitnimaturita.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů