Daň z nemovitých věcí platíte „dopředu“

Daň z nemovitých věcí (v praxi se stále používá i starší název daň z nemovitostí) je jediná daň, která se platí předem. Daňové přiznání za rok 2018 je třeba podat už do konce ledna 2018.

Jak a kde přiznání podat

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti (kraji) se nemovitost nachází.

Veškerý kontakt daňových poplatníků s finančními úřady – včetně podávání daňového přiznání – probíhá prostřednictvím jednotlivých územních pracovišť finančáků, které mají krajské úřady rozeseté po městech.

Vaše daňová povinnost ke všem nemovitostem, které leží na území jednoho kraje, je soustředěná do jednoho daňového spisu, který je uložený na jednom územním pracovišti. Daň se pak za všechny nemovitosti v daném kraji hradí jednou společnou platbou. Pokud jste získali nemovitosti v různých krajích, musíte v každém z nich podat přiznání zvlášť.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání budou podávat nejen občané a firmy, kteří pořídili v roce 2017 novou nemovitost, ale také ti, jejichž nemovitost doznala zásadních změn např. v rámci přístavby, změny užívání (změna pozemku na stavební parcelu) apod. Pokud jste již jednou daňové přiznání podali, znovu jej řešit nemusíte. Rozhodující je stav k 1.1.2018.

Poplatníky daně mohou být dle Zákona o dani z nemovitých věcí č. 338/1992 Sb. i nevlastníci, například:

  • osoby nebo organizační složky státu, které mají právo s majetkemstátu nakládat
  • pachtýři nebo nájemníci pozemků

Přiznávám. Ale komu?

 Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013
  • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
  • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
  • Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
  • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky. Povinně se elektronická varianta podání vztahuje na ty, kteří mají aktivovanou datovou schránku. Když povinnost elektronického podání porušíte, hrozí dvoutisícová pokuta.

Na daňovém portálu www.daneelektronicky.cz je k dispozici aplikace pro elektronická podání. Můžete v ní vyplnit elektronický formulář a vytvořit datovou zprávu, kterou můžete přímo z aplikace odeslat (případně uložit do počítače), nebo můžete vyplněný formulář ve formátu PDF vytisknout, podepsat a podat v listinné podobě (jestli nemusíte povinně podávat elektronickou cestou). Při vyplňování elektronického formuláře pomůže nápověda, která je jeho součástí. Po zadání základních údajů o přiznávaných pozemcích, stavbách nebo jednotkách aplikace automaticky doplní hodnoty potřebné pro výpočet daně – sazby daně, průměrné ceny za metr čtvereční pozemků zemědělské půdy, koeficienty a tak dále – daň vypočítá a zkontroluje.

Lhůta pro podání daňového přiznání

Lhůta na podání daňového přiznání je 31. ledna 2018.  Rozhodujícím okamžikem je v tomto případě datum na podacím razítku úřadu nebo pošty.

 POZOR: I když jste koupili nemovitosti v roce 2017 a nemáte ji ještě zapsanou v katastru nemovitostí i vy musíte podat daňové přiznání, jen máte delší lhůtu. V tomto případě je nutné podat daňové přiznání do konce 3 měsíců od provedení vkladu vlastnického práva do Katastru nemovitostí.

O zaslání výměru si můžete požádat emailem, musíte požádat Finanční úřad prostřednictvím formuláře (ke stažení zde) a to do 15.3. 2018

Když podáte daňové přiznání pozdě?

Jak jste četli v úvodu, přiznání k dani z nemovitosti je třeba podat do posledního ledna, tzn. do 31.1.2018.

Termíny si hlídejte, drobné zpoždění se ale toleruje. Když přiznání podáte během pěti pracovních dnů po termínu, projde vám to zcela beztrestně. Jen pozor na to, že nestačí pátý den poslat, přiznání by v tento den už mělo být doručené finančáku.

Za delší prodlení naskakuje penále. Konkrétně 0,05 procenta stanovené daně za každý den zpoždění, nanejvýš ale pět procent daně (a zároveň maximálně tři sta tisíc korun). Pokuta se promíjí, když je nižší než dvě stovky.

Když daňové přiznání nepodáte vůbec, ani dodatečně (typicky na výzvu finančního úřadu), zaplatíte pokutu vypočtenou podle stejného vzorečku, sankce ale v tomhle případě má i dolní hranici: dělá minimálně pětistovku.

Výše pokuty za opožděné daňové přiznání bude poloviční, pokud podáte přiznání do třiceti dnů po uplynutí řádné lhůty a v daném kalendářním roce nemáte u finančáku jiný vroubek – tedy neopozdili jste se s jiným daňovým přiznáním.

Jestli podáváte přiznání k dani nižší než v předchozím roce a opozdíte se, automaticky pokutu nedostanete. Pokud tedy nebudete otálet tak dlouho, že vás budou muset úředníci k podání přiznání vyzývat. Podat byste ho každopádně měli co nejdřív, ideálně v termínu platném pro ostatní.

Platbu přes SIPO nahlaste do konce ledna

Je také možné platit daň z nemovitosti přes SIPO. Kdo chce možnosti v roce 2018/ využít, musí odevzdat finančnímu úřadu vyplněné Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO, a to nejpozději do konce ledna 2018. Součástí oznámení musí být doklad prokazující přidělení spojovacího čísla SIPO.

Jestli chcete platit daň prostřednictvím SIPO na více finančních úřadech, musíte oznámení podat na každý z příslušných krajských finančních úřadů zvlášť. V dalším roce už nové oznámení podávat nemusíte, platby přes SIPO budou automaticky pokračovat – dokud je nezrušíte. Takže jestli jste oznámení o platbě přes SIPO podali v dřívějších letech, nemusíte nic řešit.

Na placení času dost

S placením daně z nemovitých věcí za rok 2018 nemusíte pospíchat zdaleka tolik jako s daňovým přiznáním. Zaplatit je třeba do konce května 2018.

 

Autorkou článku je Ivana Cikánková.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů