kurz na téma

Leadership II.

Školením Vás provede Peter Vajdík

Program Leadership je rozdělen do tří částí:

Leadership I. - termíny pro rok 2019 připravujeme
Leadership II. - 23. - 24. 1. 2019
Leadership III. - 20. - 21. 2. 2019

 

Cieľ tréningu:

Naučiť sa aktívne používať jednotlivé nástroje pre vedenie ľudí. Pochopiť vlastnú úlohu manažéra a vedieť ju vedome použiť v rôznych situáciách v kancelárii. Stať sa prirodzenou autoritou a vzorom pre svoj tím. Dosiahnuť väčšiu motiváciu a pozitívne vzťahy medzi manažérom a maklérmi.

Obsah tréningu:

Motivácia pri vedení

 • Čo je to motivácia?
 • Ako motivácia ovplyvňuje naše konanie a vystupovanie?
 • Ako motivácia ovplyvňuje náš osobný úspech?
 • Pyramída potrieb Abrahama Maslowa
 • Motivačné faktory
 • Manažér ako motivačný nástroj
 • Vnútorná a vonkajšia motivácia spolupracovníka

Očakávací rozhovor – báza/základ pre spoluprácu.

 • Som si vedomý toho, čo konkrétne očakávam pri spolupráci, význam tohto očakávania.
 • Nutnosť: to, čo očakávam pri spolupráci vedieť jasne vysloviť.
 • Ako komunikuje vedúca osobnosť očakávania?

Delegovanie ako nástroj pre vedení.

 • Prečo je schopnosť delegovať tak dôležitá pre osobný úspech spolupracovníkov a ich motiváciu?
 • Aké sú možnosti pre delegovanie?
 • Ako deleguje úlohy vedúca sila s osobnosťou?
 • Ako získam spolupracovníkov pre ťažké úlohy, ako ich „vtiahnuť do člna“ a podporiť ich motiváciu?

Spätné delegovanie

 • Čo je to spätné delegovanie?
 • Ako vystupuje vedúca sila v okamžiku spätného delegovania?
 • Kedy môže vedúca sila spätné delegovanie pripustiť?

Ciele ako nástroj pri vedení.

 • Význam rozširovania nadradených cieľov spoločnosti na ciele pre nižšie úrovne, ciele pre kanceláriu, ciele pre skupiny a úlohy jednotlivca.
 • Ako postupujeme pri vytyčovaní cieľov?
 • Ako sa majú ciele formulovať (merateľné, kontrolovateľné,...)?

Pochvala ako nástroj pri vedení.

 • Čo musí vziať na vedomie vedúca sila pri pochvale?
 • Za čo chválime?
 • Ako správne chválim?
 • Čo dosiahneme správnou pochvalou?

Kontrola ako nástroj pri vedení.

 • Aký význam má kontrola?
 • Ako správne kontrolujem?
 • Na čo slúži predovšetkým kontrola?

Konštruktívna kritika a výčitka ako nástroj pri vedení.

 • Konštruktívna verzus deštruktívna kritika.
 • Čo musím vziať pri kritike a výčitke na vedomie?
 • Kedy a za čo kritizujem?
 • Za čo vyčítam?
 • Ako oslovujem chybné vystupovanie?

Komunikovanie rozhodnutí.

 • Komunikovanie pozitívnych rozhodnutí.
 • Komunikovanie menej pozitívnych rozhodnutí.
 • Ako vediem spolupracovníka po komunikovaní rozhodnutia.

Štýly vedenia.

 • Definovanie a porovnanie jednotlivých štýlov.
 • Protipóly vo vedení ľudí.
 • Motivácia verzus demotivácia pri vedení ľudí.
 • Použitie jednotlivých štýlov a dopad v praxi.

Matica

 • Úsek vedenia ľudí a odborný úsek.
 • Súvislosť a spojitosť oboch úsekov.

Cena:  5 000 Kč

+21% DPH

● Leadership II. 23. - 24. 1. 2019 – Zbývá 0 volných míst

Lektor:

Peter Vajdík je považovaný za „trenéra realitní elity“ ze Slovenska. Patří mezi česko-slovenskou špičku v oblasti managementu, leadershipu a koučingu.

Detail školení

Termín konání: 23. - 24. 1. 2019

Čas konání: 9:00 - 17:00

Místo konání: Školící centrum Bethany, Za Brumlovkou 1519/4, 140 00 Praha 4 - Michle