kurz na téma

Právní audit nemovitosti

aneb

Kostlivci se neskrývají jen ve skříni

Školením Vás provede JUDr. Oldřich Platil

V kurzu si na praktických příkladech ukážeme, na jaké právní vady a nesrovnalosti můžete při realitní transakci narazit a jak tato omezení legálně překonat. Získáte tak znalosti, které jsou pro úspěch obchodu zcela nezbytné. Schopnost zjistit a perfektně prezentovat právní stav nemovitosti se stane vaší konkurenční výhodou, která zároveň vede k prevenci vzniku škod při prodeji nemovitosti. Rozšiřte si povědomí o největším strašákovi realitní transakce, naučte se překonat právní vady nemovitostí.

Náplň kurzu

 • Prokázaní vlastnického práva a list vlastnictví
 • Způsob vzniku a splnění podmínek pro nabytí vlastnického práva z pohledu občanského práva a správního zákona
 • Forma vlastnictví nemovitosti (SJM, s.r.o., podílové spoluvlastnictví atd.)
 • Omezení vlastnického práva v soukromém zájmu zapsaná jako věcné právo (např. zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva, práva stavby atd.)
 • Omezení vlastnického práva v soukromém zájmu sjednaná jako obligační právo (např. nájemní právo, výměnek atd.)
 • Omezení vlastnického práva ve veřejném zájmu (např. řízení o vyvlastnění)
 • Omezení vlastnického práva z důvodu exekučního inhibitoria a rozhodnutí státního orgánu
 • Faktické omezení vlastnického práva – právní přístup k nemovitosti, vizí vlastník pozemku, sousedské imise
 • Užívací a evidenční práva k nemovitosti (např. trvalé bydliště fyzické osoby, provozovna právnické osoby, rodinná domácnost atd.)
 • Diskuse a řešení konkrétních případů účastníků kurzu

Časová dotace:

5 hodin (3 x cca 90 min. + 2 x 15 min. přestávka)

Kurz je určen pro začátečníky a pokročilé

Cena: 1 490 Kč

+ 21% DPH

Lektor:

JUDr. Oldřich Platil
JUDr. Oldřich Platil

Majitel realitní skupiny INSTINKT, která zastřešuje úspěšně realitní projekty mezi které patří např. INSTINKT REALITY, Renta 365, Zkontrolujto.cz a další. Jako právník se specializuje na tzv. "realitní právo", zejména pak na problematiku věcných práv, omezení vlastnických práv k nemovitostem a problematiku správního práva ve vztahu k převodu vlastnických práv.

Detail školení:

Čas konání: 9:00–14:00

 • Místo konání:

BB Centrum

Za Brumlovkou 1519/4, Praha 4

Další kurzy lektora:


Právní přešlapy v realitní transakci

Detail kurzu