AML – každoroční povinnost
(nově i s Whistleblowingem)

Toto školení je zaměřeno na:

POVINNOST PRŮKAZNÉHO PROŠKOLENÍ MAKLÉŘŮ 1xROČNĚ ?
 
RVI VYŘEŠÍ VAŠE POVINNOSTI !!!

 • Obdržíte aktualizovaný zvukový i obrazový záznam školení aktualizovaných povinností realitního zprostředkovatele
  a realitní kanceláře.
 • aktuálně doplněno o informace o Whistleblowingu (vnitřního oznamovacího systému),který s AML souvisí
 • vypracujeme za Vás personalizované povinné dokumenty  Poučení určené osoby a Dokumentu VOS, který musí být zveřejněn na Vašich www
 • vypracujeme za Vás personifikovanou aktuální směrnici AML - Systém vnitřních zásad ,včetně aktuálních příloh
  Seznam PEP a Seznamu rizikových zemí – aktualizace k 1.8.2023
 • doplněny aktuální informace o PEP ze zemí EÚ
  ve školení doplněny odkazy na aktuální Metodické pokyny FAÚ 2023
 • obdržíte kompletní prezentaci obsahu školení a vzory prezenčních listin (nutné archivovat po dobu 5 let)

  Vše za neuvěřitelných 1700,- Kč bez DPH

  § 23
  Školení spolupracujících osob a zaměstnanců
  (1) Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení všech osob, kteří se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ( spolupracující realitní zprostředkovatelé /makléři/ i zaměstnanci, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody)
  (2) Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje.
  (3) Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

Informace o školení

Obdržíte:video + materiály
(na email)
Cena:1700 ,- Kč

Následující kurzy

Momentálně nejsou k dispozici žádné akce.