Rekvalifikační kurz

MOŽNOST FINANCOVÁNÍ 100% KURZU UP

Společnosti Realitní vzdělávací institut s.r.o. byla udělena Autorizace Ministerstva pro místní rozvoj, č.j. MMR-44203/2018-94 ze dne 8.11.2018 na základě které může vykonávat zkoušky pro obor Realitní zprostředkovatel, které jsou v souladu s Národní klasifikací povolání.

Společnosti Realitní vzdělávací institut s.r.o. byla udělena Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MŠMT-6224/2022-5 ze dne 28.6.2022 na základě které může pořádat akreditovaný kurz „Realitní zprostředkovatel" zakončený zkouškou odborné způsobilosti“ (dále v textu jen „kurz“)

Kurz splňuje podmínky rekvalifikace a uchazeči, kteří jsou evidováni na Úřadu práce mají možnost úhrady celé ceny 14.999,-Kč (kurz je pro tyto případy osvobozen od DPH) prostřednictvím Úřadu práce.

Jak to funguje?

  1. Kontaktujte nás minimálně 30 dní před konáním kurzu prostřednictvím EMAILU
  2. Zašleme Vám tzv. vyčíslení nákladů kurzu (viz. příloha níže) + naši akreditaci + naši autorizaci
  3. Toto dodáte na Váš Úřad práce, který má 30 dnů na posouzení žádosti

    S Úřadem práce můžeme v případěš zájmu komunikovat za Vás.

Účastník kurzu, který složí i závěrečnou zkoušku, obdrží Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obor Realitní zprostředkovatel v souladu s ust. Zákona č. 179/2006 Sb.