PROFEX

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI REALITNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ

1. Způsoby sjednání pojistných smluv (včetně kalkulace pojištění):

Oddělení telefonického prodeje (bez nutnosti osobního setkání se).

Operátor vše zajistí, realitnímu zprostředkovateli vysvětlí a zajistí potřebnou administrativu (příprava kalkulace a pojistné smlouvy, tisk, doručení a následný servis). Pokrytí celá ČR. 

linka: +420 957 450 450 | heslo: RVI

Přes obchodního zástupce ČPP servis (pro toho, kdo preferuje osobní setkání a kontakt).

Obchodník realitnímu zprostředkovateli vysvětlí podmínky pojištění a zajistí potřebnou administrativu (příprava kalkulace a pojistné smlouvy, tisk, doručení a následný servis). Pokrytí celá ČR.   

linka: +420 604 793 113 | heslo: RVI

2. Klientský servis - způsob hlášení pojistné události:

Prostřednictvím telefonní linky

linka: +420 957 444 555 | heslo: RVI

Prostřednictvím ON LINE formuláře

3. Orientační ceny (každá kalkulace bude dle individuální poptávky a parametrů realitního zprostředkovatele).

S odkazem na RVI je připravena mimořádnou obchodní sleva!

Pojistný limit / jednu událost Pojistný limit celkem Roční příjem makléře Spoluúčast Roční pojistné za jeden rok od
875 000 Kč pro 1 PU 1 750 000 Kč pro všechny PU do 3 000 000 Kč 5 000 Kč 2 083 Kč
1 750 000 Kč pro 1 PU 3 500 000 Kč pro všechny PU do 3 000 000 Kč 5 000 Kč 2 796 Kč
3 500 000 Kč pro 1 PU 7 000 000 Kč pro všechny PU do 3 000 000 Kč 5 000 Kč 3 947 Kč
5 000 000 Kč pro 1 PU 10 000 000 Kč pro všechny PU do 3 000 000 Kč 5 000 Kč 4 440 Kč

Spoluúčast

 • 5 000 Kč
 • 1 % z pojistného plnění

4. Podklady potřebné pro kalkulaci pojištění: 

 • jméno/firma 
 • IČO
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • roční příjem
 • počet zaměstnanců
 • limit pojistného plnění
 • územní platnost

5. Pojistná krytí:

Základní rozsah pojistného krytí

 • Právním předpisem stanovená povinnost pojištěného nahradit újmu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti realitního zprostředkovatele ve smyslu zákona o realitním zprostředkování.
 • Pojištění automaticky zahrnuje i poskytnutí úschovy peněžních prostředků.

Dodatkové pojištění

 • Újma na nehmotném majetku (ZSU01OD).
 • Finanční sankce uložené orgánem státní správy (ZSU02OD).
 • Věci převzaté včetně vozidel (ZSU03OD základní a rozšířené).
 • Újma způsobená právnické osobě, ve které má pojištěný majetkovou účast; právnické osobě, ve které pojištěný vykonává funkci statutárního orgánu a osobě, která je v pozici společníka pojištěného (ZSU07OD).
 • Retroaktivní datum 24 nebo 36 měsíců (ZSU10OD).