AML - každoroční povinnost

Toto školení je zaměřeno na:

POVINNOST AML -  PRAVIDELNÉ PROŠKOLENÍ MAKLÉŘŮ 1xROČNĚ ?
 
RVI VYŘEŠÍ VAŠE POVINNOSTI !!!

 • obdržíte zvukový i obrazový záznam školení aktuálních povinností realitního zprostředkovatele 
 • obdržíte kompletní prezentaci obsahu školení v PowerPointu (povinnost archivovat 5 let od doby konání)
 • vzor prezenční listiny 
   

  Vše za neuvěřitelných 499,- Kč bez DPH

  § 23
  Školení spolupracujících osob a zaměstnanců
  (1) Povinná osoba zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení všech osob, kteří se při výkonu své činnosti mohou setkat s podezřelými obchody ( spolupracující realitní zprostředkovatelé /makléři/ i zaměstnanci, kteří se mohou při výkonu své pracovní činnosti setkat s podezřelými obchody)
  (2) Obsahem školení je zejména typologie a znaky podezřelých obchodů, požadavky stanovené povinnou osobou pro provádění identifikace a kontroly klienta a postupy pro zjišťování rizikových faktorů klienta a postupy při zjištění podezřelého obchodu. Povinná osoba obsah školení průběžně doplňuje a aktualizuje.
  (3) Povinná osoba vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

Informace o školení

Obdržíte:video + materiály
(na email)
Cena:499 ,- Kč

Následující kurzy

0410

ZDROJE NEMOVITOSTÍ

4.10. 2023 09:30Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4-Krč
Akademie RVI
0510

EXKLUZIVNÍ NÁBĚRY NEMOVITOSTÍ

5.10. 2023 09:30Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha 4-Krč
Akademie RVI